Godt at vide


Vaskeri
Vaskekælderen er i Asylgade nr. 28. På fællesarealerne er der 2 udendørs tørrepladser og der er 4 tørre-rum. Ét rum i nr. 28 overfor vaskekælderen, et lille lige ved siden af, og 2 rum i nr. 22.

Vasketiderne ligger mellem kl. 8.00 og 20.00. Vasketider reserveres v.h.a. en særlig "vaske-brik" på et elektronisk system placeret i vaskerummet.

Vis hensyn ved at fjerne tøjet, når det er tørt.

Cykler og barnevogne
I hver af de 2 blokke er der cykelkældre. I haven ved parkeringspladsen er der et cykelskur og ved gavlene mod nord er der cykelstativer. I gavlen ved nr. 26 er der et rum som fortrinsvis er til barnevogne. Rummet må herudover anvendes til cykler, med særlig tilladelse fra foreningens formand.

Vis hensyn ved at stille cyklerne i de respektive stativer eller nede i kælderen.

Affaldshåndtering
Vi sorterer affald i henhold til Roskilde Kommunes affaldsordning

På affaldspladsen ved nr. 26 er der containere til madaffald, papir/pap, glas, metal, plast/mad-og drikkekartoner, tekstilaffald samt restaffald. Der vil også komme et miljøskab til farligt affald.

Til hver lejlighed hører en lille grøn spand til madaffaldet, som skal emballeres i de grønne bioposer. Hvis man har brugt alle sine bioposer, kan man afhente flere i vores lager under bordet til venstre for døren i det lille tørre-rum i nr. 28.

Vi har ingen fælles storskraldsordning. Større genstande skal, ligesom f.eks. byggeaffald, maling og elektronik, afleveres på genbrugspladsen ARGO.

Alle borgere i Roskilde kan gratis benytte ARGO på Vestre Hedevej. www.argo.dk/roskilde

Man kan også selv henvende sig med spørgsmål pr. mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på 46 31 36 21.


TV signaler
Foreningen har kabel-TV fra YouSee og alle lejligheder er tilsluttet grundpakken. Udgiften til grundpakken opkræves af ejerforeningen sammen med fællesudgifterne. Herudover kan den enkelte ejer selv indgå aftale med YouSee om levering. Se mere på www.yousee.dk.

Beboerlokalet
I kælderen under nr. 26 ligger vores beboerlokale, som kan lånes til for eksempel familiefester eller møder. 

Lokalet kan også anvendes til fælles arrangementer eller aktiviteter for beboerne. Der har for eksempel nogle år været afholdt julekomsammen. 

Har du en idé til et arrangement eller en aktivitet, som lokalet kunne egne sig til, så kontakt gerne bestyrelsen. 

Reservation af lokalet kan ske ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Hanne Larsen, 28, 2. mf.

Nytårsaften er lokalet lukket. For øvrige regler vedrørende lokalets anvendelse: Se husorden. 

Vis altid hensyn til beboerne. 

Grill og havemøbler
Vi har en fælles grill og havemøbler, som alle beboerne kan benytte. Grill står i redskabsrummet ved cykelskuret i haven. Rum ved kældertrappen i nr. 28 kan benyttes til vinteropbevaring af havemøbler og planter.  Kælder-nøglen passer også til disse rum.

Havemøblerne er til frit brug for alle. Hvis du selv sætter egne havemøbler og grill ud, skal du regne med at fællesskabet bruger dem.

Derudover har foreningen 4 borde, 8 bænke og 4 pavilloner til fælles brug, som er opbevaret i tørrerummet ved nr. 22. 

Vandudtag til udendørs brug

I rummet ved kældertrappen i nr. 28 er der også vandhane og lang vandslange, der f.eks. kan benyttes til udendørs vask af cykler.
Desuden er der etableret udvendigt vandudtag i haven ved nr. 28. 

 

Revideret november 2021