Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere kan være følgende:

Vaskeri
Vaskekælderen er i Asylgade 28. Der er en rulle i rummet overfor vaskerummet. På fællesarealerne er der 2 udendørs tørrepladser og der er 3 tørrekældre. Ét rum i nr. 28 overfor vaskekælderen og 2 rum i nr. 22.

Vasketiderne ligger mellem kl. 8.00 og 20.00. Vasketider reserveres v.h.a. en særlig "vaske-brik" på et elektronisk system placeret i vaskerummet.

Vis hensyn ved at fjerne tøjet, når det er tørt.

Cykler og barnevogne
I hver af de 2 blokke er der cykelkældre. I haven ved parkeringspladsen er der et cykelskur og ved gavlene mod nord er der cykelstativer. I gavlen ved nr. 26 er der et rum som fortrinsvis er til barnevogne. Hvis man er gangbesværet eller har en særlig tilladelse, må man godt stille sin cykel der. Kontakt formanden herom.

Vis hensyn ved at stille cyklerne i de respektive stativer eller nede i kælderen.

Affald, papir, flasker og batterier
Der er et affaldsskur ved Asylgade 26. Det indeholder containere til husholdningsaffald, metal, papir, glas og batterier. Husholdningsaffald skal være forsvarligt indpakket. Møbler, byggeaffald, maling og lignende skal afleveres på genbrugspladsen.

Ejendommen har ingen storskraldsordning. Alle borgere i Roskilde kan benytte ARGO. Se mere på www.karanoveren.dk/genbrugspladser/roskilde.

TV signaler
Foreningen har kabel-TV fra YouSee og alle lejligheder er tilsluttet grundpakken. Udgiften til grundpakken opkræves af foreningen sammen med fællesudgifterne. Her ud over kan den enkelte ejer selv indgå aftale med YouSee om levering af pakker med flere kanaler. Se mere på www.yousee.dk/Tv.aspx.

Beboerlokalet
Skal du have familiefest eller blot et møde, kan du låne vores fælles beboerlokale i kælderen i nr. 26. Kontakt formanden herom.

Grill og havemøbler
Vi har en fælles grill som alle beboerne kan bruge. Den står i redskabsrummet ved cykelskuret i haven. Rummene ved kældertrapperne kan benyttes til vinteropbevaring af havemøbler og planter. Nøglen til kældrene passer også til disse rum og til redskabsrummet.

Havemøblerne er til frit brug for alle. Hvis du selv sætter havemøbler og grill ud, skal du regne med at fællesskabet bruger dem.