Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere kan være følgende:

Vaskeri
Vaskekælderen er i Asylgade 28. Der er en rulle i rummet overfor vaskerummet. På fællesarealerne er der 2 udendørs tørrepladser og der er 3 tørrekældre. Ét rum i nr. 28 overfor vaskekælderen og 2 rum i nr. 22.

Vasketiderne ligger mellem kl. 8.00 og 20.00. Vasketider reserveres v.h.a. en særlig "vaske-brik" på et elektronisk system placeret i vaskerummet.

Vis hensyn ved at fjerne tøjet, når det er tørt.

Cykler og barnevogne
I hver af de 2 blokke er der cykelkældre. I haven ved parkeringspladsen er der et cykelskur og ved gavlene mod nord er der cykelstativer. I gavlen ved nr. 26 er der et rum som fortrinsvis er til barnevogne. Rummet må herudover anvendes til cykler, med særlig tilladelse fra foreningens formand.

Vis hensyn ved at stille cyklerne i de respektive stativer eller nede i kælderen.

Affaldshåndtering
Vi sorterer affald i henhold til Roskilde Kommunes affaldsordning

På affaldspladsen ved nr. 26 er der containere til madaffald, papir/karton, glas, metal samt restaffald. Der er også en beholder til brugte batterier.

Til hver lejlighed hører en lille grøn spand til madaffaldet, som skal emballeres i de grønne bioposer. Hvis man har brugt alle sine bioposer, kan man afhente flere i vores lager under bordet til venstre for døren i rullerummet i vaskekælderen.

Vi har ingen storskraldsordning. Større genstande skal, ligesom f.eks. byggeaffald, maling og elektronik, afleveres på genbrugspladsen ARGO.

Alle borgere i Roskilde kan benytte ARGO på Vestre Hedevej. www.argo.dk/roskilde

Man kan også selv henvende sig med spørgsmål pr. mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk eller ringe på 46 31 36 21.


TV signaler
Foreningen har kabel-TV fra YouSee og alle lejligheder er tilsluttet grundpakken. Udgiften til grundpakken opkræves af foreningen sammen med fællesudgifterne. Her ud over kan den enkelte ejer selv indgå aftale med YouSee om levering. Se mere på www.yousee.dk/Tv.aspx.

Beboerlokalet
Skal du have familiefest eller blot et møde, kan du låne vores fælles beboerlokale i kælderen i nr. 26. Kontakt formanden herom.

Grill og havemøbler
Vi har en fælles grill som alle beboerne kan bruge. Den står i redskabsrummet ved cykelskuret i haven. Rummene ved kældertrapperne kan benyttes til vinteropbevaring af havemøbler og planter. Nøglen til kældrene passer også til disse rum og til redskabsrummet.

Havemøblerne er til frit brug for alle. Hvis du selv sætter havemøbler og grill ud, skal du regne med at fællesskabet bruger dem.